20 May 2012

Nurul Furqan Terjemah Per kata Juzuk Amma
Buku Nurul Furqan Terjemah Per kata Juzuk  Amma disusun berpandukan Kitab Tafsir Al-Jalalain yang dikarang oleh 2 imam,iaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli (791-864 Hijrah) dan muridnya Jalauddin Al- Suyuti (849 -911 Hijrah)

Ciri-ciri Buku

  • Terjemah Per kata,iaitu setiap perkataan dalam setiap ayat diterjemahkan berdasarkan makna asalnya,Jika pelbagai makna asalnya maka makna yang di pilih  oleh Imam  Al- Jalalain diutamakan.
  • Semua penjelasan bahasa ,nahu,sarf,balaghah,qiraat dan sebagainya akan diasingkan dan disebutkan dalam nota kaki,supaya pembaca awam tidak terbeban dengan maklumat-maklumat tersebut.
  • Hadis-hadis yang disebutkan Takhrijnya sebagai nota kaki.Di akhir Tafsir satu Surah yang pendek atau sesuatu kelompok ayat,terdapat mahfum Surah atau kelompok ayat yang berkaitan.


Syafie Abdullah seorang wakil jualan buku,majalah serta pelbagai produk keluaran stormreaders yang bertauliah dan sah.Kesemua buku dan majalah ini adalah hasil tulisan penulis-penulis yang terkenal dan tidak asing lagi di Malaysia.Antaranya ialah Dato'Dr Fadzilah Kamsah,Dato'Abu Hassan Din Al-Hafiz,Dr.HM.Tuah Iskandar,Ustazah Siti Norbahyah Bte Mahmood serta banyak lagi.Sila layari E-store kami di http://www.stormreaders.net/syafie

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...