03 May 2012

Ilmuan Nusantara

"Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinas dan dirham, mereka hanya mewariskan ilmu. Sesiapa yang mengambil warisan itu, dia mewarisi bahagian yang banyak."
(Hadis ini direkodkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Darimi, Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Imam Hakim dan Imam Ibnu Hibban.)

Tokoh 1 : Syeikh Abu Bakar Al-Ash’ari
Tokoh 2 : Ustaz Abu Bakar Al-Bakir
Tokoh 3 : Syeikh Abdul Qadir bin Abdul Rahim
Tokoh 4 : Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau
Tokoh 5 : Dr Burhanuddin Al-Helmi
Tokoh 6 : Tuan Guru Haji Muhammad Yasin Kedah
Tokoh 7 : Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin
Tokoh 8 : Prof Dr HAMKA
Tokoh 9 : Haji Wan Sulaiman bin Wan Sidek
Tokoh10 : Muhammad Nafis Al-Banjari
Tokoh 11 : Hussain Mohd Nasir Al-Mas’udi Al-Banjari
Tokoh 12 : Syeikh Yusuf Makasar
Tokoh 13 : Tuan Tabal Abdul Samad Muhammad Saleh
Tokoh 14 : Prof Zulkifli Muhammad
Tokoh 15 : Syeikh Nuruddin Ar-Raniri
Tokoh 16 : Haji Ali Pulau Pisang
Syafie Abdullah seorang wakil jualan buku,majalah serta pelbagai produk keluaran stormreaders yang bertauliah dan sah.Kesemua buku dan majalah ini adalah hasil tulisan penulis-penulis yang terkenal dan tidak asing lagi di Malaysia.Antaranya ialah Dato'Dr Fadzilah Kamsah,Dato'Abu Hassan Din Al-Hafiz,Dr.HM.Tuah Iskandar,Ustazah Siti Norbahyah Bte Mahmood serta banyak lagi.Sila layari E-store kami di http://www.stormreaders.net/syafie

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...