12 March 2012

Menjadi Jutawan Melalui Penternakan Burung Walet

Kandungan Buku Menjadi Jutawan Melalui Penternakan Burung Walet

BAHAGIAN 1: BURUNG WALET
Bab 1 Pengenalan kepada burung walet
Bab 2 Fakta penting mengenai burung walet
Bab 3 Tanggapan salah mengenai burung walet dan penternakan burung walet
Bab 4 Apakah habitat mikro dan makro yang diminati oleh burung walet?
Bab 5 Wujudkah risiko transmisi selesema burung?

BAHAGIAN 2: SARANG BURUNG WALET
Bab 6 Sejarah ringkas sarang burung
Bab 7 Khasiat sarang burung kepada kesihatan
Bab 8 Sarang rumah vs. sarang gua – apakah perbezaannya?
Bab 9 Mengapakah sarang gua memerlukan masa perebusan yang lebih lama sebelum dimakan?
Bab 10 Fakta mengenai sarang burung

BAHAGIAN 3: CIRI-CIRI PERNIAGAAN
Bab 11 Kelebihan menternak burung walet
Bab 12 Berapakah pulangan pelaburan yang boleh didapati melalui sebuah rumah burung walet yang berjaya?
Bab 13 Apakah cara lain untuk menjana wang melalui industri penternakan burung walet?
Bab 14 Apakah tempoh masa yang diperlukan sebelum rumah burung walet mampu menghasilkan sarang burung pada kadar yang tinggi?
Bab 15 Berapakah kos untuk membeli sebuah tapak kedai di dalam sebuah kawasan penternakan burung walet yang berjaya?
Bab 16 Berapakah kos yang diperlukan untuk menukarkan rumah kedai kepada rumah burung walet?
Bab 17 Bagaimana boleh kita mempelajari lebih mengenai penternakan burung walet?
Bab 18 Adakah perniagaan ini sah di sisi undang-undang?

BAHAGIAN 4: RUMAH BURUNG WALET
Bab 19 Apakah kawasan yang sesuai untuk membina rumah burung walet?
Bab 20 Berapakah bilangan rumah burung walet yang telah dilaporkan di dalam kawasan penternakan burung walet utama di Malaysia?
Bab 21 Apakah komponen yang terdapat pada rumah burung walet?
Bab 22 Fakta penting yang perlu diketahui sebelum membeli papan kayu Meranti
Bab 23 Adakah terdapat sebarang tumbuh-tumbuhan yang mampu menarik burung
walet? Bab 24 Bagaimana boleh saya mengira jumlah burung walet yang telah melawat rumah burung walet saya?
Bab 25 Bagaimana boleh saya meningkatkan mutu dan kuantiti sarang burung saya?
Bab 26 Apakah definisi sebuah rumah burung walet yang berjaya?
Bab 27 Bagaimana untuk meningkatkan sekuriti di dalam rumah burung walet
Bab 28 Kesilapan yang sering dilakukan oleh rumah burung walet yang gagal

BAHAGIAN 5: BAGAIMANA UNTUK MEMBINA SEBUAH RUMAH WALET YANG BERJAYA
Bab 29 Proses pembinaan rumah burung walet yang berjaya

Untuk membuat pembelian sila klik banner di bawah


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...