15 February 2012

Ensiklopedia Sejarah Nabi Muhammad

Seluruh aspek kehidupan Nabi Muhammad, baik dalam ibadat, dahwah, akhlak, muamalat, qiyadah (kepimpinan) mahu pun yang berkaitan dengan pembinaan umat perlu dicontohi, diikuti dan ditaati sebagai bukti iman atas kerasulan beliau. Jadi, bagi memenuhi impian ini, pecinta Muhammad bin Abdullah memerlukan rujukan yang lengkap meliputi kehidupan Nabi Muhammad sehingga susuk tubuh beliau diikuti secara menyeluruh.
Banyak buku sejarah Nabi Muhammad yang beredar di tengah masyarakat yang hanya memuatkan peristiwa-peristiwa yang dianggap penting, tanpa menghuraikan lebih terperinci peristiwa itu sehingga pembaca sukar memahami kaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Dalam buku Ensiklopedia Sejarah Nabi Muhammad semua perincian dan ketelitian kehidupan Nabi Muhammad termuat sehingga menjadikan kehadirannya cukup memberikan kesan di hati pembaca.
Penulis buku ini, Moenawar Chalil menghasilkan karya bermutu dan menjadi rujukan penting untuk mereka yang ingin mengenali lebih lanjut tentang Nabi Muhammad.
Ensiklopedia Sejarah Muhammad

 (Set Lengkap 3 Jilid)

Harga: RM 330.00 
 ISBN-13: 978-967-366-066-7
Tarikh Terbit: 14 Mar 2011
Jumlah Muka Surat : 2872
 Terbitan :
PTS Islamika Sdn Bhd
Syafie Abdullah seorang wakil jualan buku,majalah serta pelbagai produk keluaran stormreaders yang bertauliah dan sah.Kesemua buku dan majalah ini adalah hasil tulisan penulis-penulis yang terkenal dan tidak asing lagi di Malaysia.Antaranya ialah Dato'Dr Fadzilah Kamsah,Dato'Abu Hassan Din Al-Hafiz,Dr.HM.Tuah Iskandar,Ustazah Siti Norbahyah Bte Mahmood serta banyak lagi.Sila layari E-store kami di http://www.stormreaders.net/syafie

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...