08 January 2012

Buku : Keindahan IslamKitab Mahasin Al-Islam” (Keindahan Islam) ini adalah hasil koleksi tulisan daripada beberapa orang pensyarah Universiti Islam Madinah (UIM). Ia kemudiannya diterjemahkan kepada pelbagai bahasa di bawah projek yang dikelolakan oleh Jabatan Kajian Ilmiah UIM. Saya diberi tanggungjawab untuk menterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu, serta beberapa buah buku lain sepanjang menjadi mahasiswa di UIM. Setelah melalui beberapa halangan dari segi masa dan teknikal, akhirnya alhamdulillah dengan taufik, hidayah, dan inayat Allah SWT, kitab yang indah dan penuh manfaat ini berjaya juga disiapkan. Kitab ini menerangkan tentang keindahan syariat Islam dalam seluruh perintah dan larangannya:
  • Keimanan
  •  Ibadat
  • Kekeluargaan
  • Muamalat
  • Jenayah
  • Hubungan antara rakyat dengan pemerintah
  • Akhlak yang mulia
Selain menjelaskan perintah dan larangan tersebut, ia juga menceritakan faedah-faedah, hikmah-hikmah, maslahat-maslahat, dan terdapat pelbagai manfaat kepada manusia di sebalik pensyariatan-Nya.Syafie Abdullah seorang wakil jualan buku,majalah serta pelbagai produk keluaran stormreaders yang bertauliah dan sah.Kesemua buku dan majalah ini adalah hasil tulisan penulis-penulis yang terkenal dan tidak asing lagi di Malaysia.Antaranya ialah Dato'Dr Fadzilah Kamsah,Dato'Abu Hassan Din Al-Hafiz,Dr.HM.Tuah Iskandar,Ustazah Siti Norbahyah Bte Mahmood serta banyak lagi.Sila layari E-store kami di http://www.stormreaders.net/syafie

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...