07 October 2011

Buku Bimbingan Rohani 6


Ensiklopedia Fiqih Wanita Jilid 1-2

Harga setiap unit (piece): RM55.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini


Penulis        :  Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim
Kod Katalog :  TBIN1027
Kod ISBN     :  978-979-3956-93-3
HARGA        :  RM55.00

Buku yang sangat unik ini ditulis khusus untuk wanita muslim. Jilid 1 menghuraikan secara panjang lebar perkara bersuci, solat jenazah, zakat dan puasa manakala jilid 2 menjelaskan perkara haji dan umrah, sumpah dan nadzar, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, nikah dan cerai serta perkara waris. Buku yang mendapat ramai pujian ulama’ ini sangat mudah, lengkap dan berpandukan kepada al-Quran dan hadis-hadis sahih.

Panduan Lengkap Nikah A-Z

Harga setiap unit (piece): RM60.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini

Penulis        :  Abu Hafsh Usamah Bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq
Kod Katalog :  TBIN1029
Kod ISBN     :  978-979-3956-05-4
HARGA        :  RM60.00

Menerusi tajuknya sahaja, kita boleh mengetahui kepada siapa buku ni ditujukan kepada mereka yang bakal melayari bahtera kehidupan berumah tangga. Buku ini bukan sahaja menghuraikan dari segi hukum perkara-perkara yang bersangkutan dengan alam rumah tangga tetapi turut memberi tips-tips menarik untuk diamalkan bagi mengekalkan kekuatan struktur masjid yang sudah terbina.
Panduan Lengkap Shalat Tahajjud

Harga setiap unit (piece): RM20.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini


Penulis : Muhammad bin Su'ud Al- 'Arifi       
Kod Katalog :  TBIN1030
Kod ISBN : 978-979-3956-15-2
HARGA        :  RM 20.00

Di saat seluruh manusia lelap dalam tidur yang nyenyak, di malam nan sunyi, syaitan membisikan di telinga mereka , "malam sangat panjang , maka tidurlah!" Hingga mereka terlena dalam tidur yang lelap. Mereka lupa bahawa keberadaan mereka di dunia hanya sesaat. Perjalanan mereka masih panjang dan bekal yang mereka butuhkan tidak sediki. Seharusnya mereka tahu bahawa waktu yang mereka miliki tidaklah banyak, sehingga mereka harus bekerja keras untuk mengumpulkan bekal tersebut dan tidak ada kesempatan lagi untuk bermain-main atau bermalas-malasan.
Sementara itu, di waktu yang sama  sejumlah kecil dari hamba-hamba Allah yang beriman bangkit meninggalkan pembaringan, lalu berwudhu' dan men gisi sisa malam mereka dengan bermunajat kepada Allah dan tenggelam dalam khusyu'nya shalat, dzikir dan do'a. Mereka sedar bahawa waktu dan kesempatan mereka tidak banyak, hingga mereka tidak menyia-nyiakannya. Mereka benar-benar tahu bahawa saat menjelang fajar adalah saat di mana Allah mengabulkan do'a, memberikan ampunan dan menerima taubat hamba-Nya. Hingga ketika seluruh manusia dikumpulkan kelak di hari Kiamat, terdengar suara menyeru, "Hendaklah orang-orang yang meninggalkan pembaringannya dimalam hari bangkit!" Lalu mereka bangkit dan ternyata jumlah mereka sangat sedikit.
 
 Akankah kita memanfaatkan kesempatan kita, hingga masuk kelompok mereka? Ataukah malah menyia-yiakan? Buku ini akan membantu Anda memanfaatkan waktu istemewa tersebut.Meladani Haji & Umrah Rasulullah

Harga setiap unit (piece): RM30.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini
Penulis : Mubarak Bin Mahfudh Bamuallim Lc.
Kod Buku : TBIN1034
Kod ISBN : 978-979-3536-93-4
Harga : RM30.00

 Setiap Muslim meyakini bahawa ibadah haji merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh hamba Allah yang telah mampu, sebagaimana termaktub dalam al-Quran danas-Sunnah, serta sesuai dengan ijma' ummat.Adapun fadhilah haji telah disebutkan di dalam nash yang shahih, di antaranya: "Haji mabrur, tidak ada balasan yang setimpal untuknya selain Syuga."
Alhamdulillah, dengan izin Allah, kami dapat menerbitkan buku yang berjudul Meneladani Manasik Haji dan Umrah Rasulullah karya Mubarak bin Mahfudh Bamuallim,Lc. Buku ini membahas sifat-sifat dan tata cara manasik haji dan umrah sebagaimana yang dicontohi oleh Nabi s.a.w.
Pembahasan dalam risalah ini disertai dengan penjelasan yang akurat dan didukung oleh dalil-dalil yang rajih (kuat) berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih ridhwaanullaah'alaihim. Oleh kerana itu, buku ini penting untuk dimiliki dan dipelajari, sekaligus dijadikan pedoman bagi kaum Muslimin, semoga dengannya mereka dapat meraih haji mabrur. 
Sudah saatnya kita beramal sesuai dengan apa yang di syari'atkan Allah, agar ibadah kita diterima oleh-Nya, iaitu ikhlas kerana Allah dan ittiba' (mencontoh) Rasulullah.Doa & Dzikir Sehari-hari

Harga setiap unit (piece): RM23.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini
Penulis : 'Ala-Uddin Yusuf Al-'Utaibi
Kod Buku : TBIN1031
Kod ISBN : 978-979-3956-18-3
Harga : RM23.00

 Allah swt telah menjelaskan bahwasanya ketenangan hati ada pada dzikir kepada-Nya, maka sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui bahawa berdzikir merupakan unsur kebahagian dan jalan menuju kepada-Nya. Dzikir pun merupakan pangkaldari syukur, orang yang tidak berdzikir adlah orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Sehingga dzikir dan syukur adalah panduan kebahagian dan kejayaan.
Alhamdulillah, kami telah menerjemahkan buku mengenai do'a dan dzikir kumpulan dari as-Sunnah yang shahih yang diambil dari kitab asli yang berjudul "Adzkaarul Yaum wal Lailah." Kelebihan buku ini bahawa dalil-dalil yang dibawakan di dalamnya shahih atau minimal hasan, sehingga Anda tinggal membaca, menghafal dan mengamalkannya. 
Semoga upaya ini membawa manfaat yang besar bagi kaum muslimin dan mendapat ridha Allah  swt serta dicatat sebagai amal shalih, amin.


Ensiklopedia Praktis Jilid 1 -2

Harga setiap unit (piece): RM120.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini


Penulis        :  Syaikh Husain Bin ‘Audah al-‘Awaisyah
Kod Katalog :  TBIN1035
Kod ISBN     :  978-602-8062-19-0
HARGA        :  RM 120.00

Banyak sekali buku fiqih yang telah disusun oleh para ulama Muslim dan diterbitkan di bebagai belahan dunia Islam. Namun, masih sedikit di antaranya yang disajikan secara ringkas dan padat materi. Sebahagian besar buku-buku tersebut ditulis secara panjang lebar dan berjilid-jilid tebal sehingga melelahjkan pembaca . Belum lagi nuansa madzhab sebahagian penulis yang begitu kental, acap kali mewarnai sepanjang pembahasan buku bertema seperti ini pada umumnya. Sehingga menggiringi pembacanya pada fanatisme madzhab yang sempit.
Buku yang ada di hadapan Anda ini mencuba menyajikan pembahasan fiqih secara ringkas dan lengkap, serta berusaha membebaskan diri dari kekentalan fiqih yang berorentasi pada madzhab tertentu, dengan hanya berpendoman pada al-Quran dan as-Sunnah. Memang, penulisnya tidak jarang menukil pula pendapat ulama-ulama (apa pun madzhab mereka) terutama pendapat gurunya, Syaikh al-Albani . Namun , hal itu dilakukan sekadar untuk menguatkan pendapat yang dianggap sejalan dengan pesan al-Quran dan as-Sunnah. Dan ini merupakan kelebihan yang terdapat pada buku ini. Kelebihan lainnya adalah, hadits-hadits yang dijadikan hujjah (acuan) dalam buku ini berstatus shahih atau hasan menurut barometer takhrij Syaikh al-Albani, seorang pakar hadits abad ini. 
Semoga, buku ini mampu memberikan manfaat yang banyak bagi ummat Islam, khususnya dalam bidang ilmu fiqih, melalui nuansa pemahaman fiqih yang relatif berbeda dan baru.Wallaahu a'lam. Selamat membaca.Tabarruk Memburu Berkah

Harga setiap unit (piece): RM85.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini

Penulis        :  Dr. Nashir Bin ‘Abdurrahman Bin Muhammad al-                          Judai'
Kod Katalog :  TBIN1036
Kod ISBN     :  978-602-8062-23-7 
HARGA        :  RM 85.00

Buku ini menghuraikan keberkatan-keberkatan yang dianjurkan Islam di samping turut menjelaskan ‘perkara-perkara yang disangkakan berkat’ oleh kebanyakan daripada kita antaranya :
                            
 - BERDZIKIR                                             - POHONKURMA                                              
 - AL-QURAN AL-KARIM                        - AIR ZAMZAM 
 - HARI-HARI TAYSRIQ                           - MAKAM RASULULLAH
 - PENINGGALAN NABI                           - MAKAM ORANG SHALIH
 - GUNUNG-GUNUNG                              - MAKAN SAHUR
 - PEPOHONAN                                         - MAKAM PARA NABI                                       
 - BULAN RAMADHAN                            - MASJIDIL HARAM                      
 - 10 HARI BULAN DZULHIJJAH             - MASJID NABAWI
 - HARI JUM'AT                                         - MASJIDIL AQSHA
 - NEGERI SYAM                                       - MALAM ISRA' MI'RAJ
 - NEGERI YAMAN                                   - MALAM LAILATUL QADAR
 - POHON ZAITUN                                   - HARI KELAHIRAN NABI
 - AIR SUSU                                               - HARI SENIN DAN KAMIS
 - KUDA                                                     - HUJAN
 - KAMBING                                             - TAHUN BARU HIJRIYYAH 
 - MAKAM WALI                                     - KISWAH
- BENDA-BENDA KERATON                 - GUA HIRA'
 - HAJAR ASWAD                                    - SUMUR TUA
 - BULAN MUHARRAM (SURO)
Meladani Shalat-Shalat Sunnah Rasullullah

Harga setiap unit (piece): RM30.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini

Penulis : Muhammad bin 'Umar bin Salim Bazmul
Kod Katalog :  TBIN1037
Kod ISBN : 978-979-3536-19-5
HARGA        :  RM 30.00

Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab  pada hari kiamat (nanti) adalah shalatnya . Apabila shalatnya baik , maka baik pula seluruh amalnya , dan apabila shalatnya buruk, maka buruk pula seluruh amalnya (HR. Ath-Thabrani dalam al-Ausath). Shalat wajib  yang dikerjakan oleh seorang Muslim dengan sempurna sebanyak lima kali dalam sehari tentulah menjadi andalan utam amalanya. Meskipun demikian, shalat tathawwu' (sunnah) tidak kalah pentingnya kerana shalat tersebut menjadi pengganti dan pelengkap kekurangan yang ada pada shalat fardhunya di hari perhitungan amal nanti. Hal itu sebagaimana disebutkan oleh hadits-hadits shahih yang terdapat dalam kitab-kitab Sunan.
Yakinkah masing-masing kita telah mengerjakan shalat fardhu dengan sempurna? Sehingga kita tidak lagi membutuhkan shalat sunnah? Apabila kita ragu, sebaiknya berbekal diri dengan mengerjakan shalat-shalat sunnah.1000 Amalan Sunnah Sehari Semalam

Harga setiap unit (piece): RM17.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini
Penulis : Khalid Al-Husainan
Kod Buku : TBIN1038
Kod ISBN : 978-979-3536-21-7
Harga : RM17.00

 Sunnah tidak boleh dipisahkan dari Islam. Kerana Islam adalah sunnah dan Sunnah adalah Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah: "Ketahuilah, bahwasanya Islam adalah sunnah dan Sunnah adalah Islam; dan tidak akan tegak salah satu dari keduanya, kecuali yang lainnya juga tegak". Bahkan , Imam Ahmad bin Hanbal berdo'a agar diwafatkan di atas Sunnah: "Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan Sunnah". Sesungguhnya, derajat seorang Muslim tidak diukur dari banyaknya harta yang dikumpulkan dan keelokan parasnya. Akan tetapi , derajat seorang muslim diukur dari seberapa besar ia mengikuti Rasulullah.Sihir & Guna-guna

Harga setiap unit (piece): RM30.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini

Penulis : Syaikh Wahid 'Abdissalam Baali
Kod Katalog :  TBIN1039

Kod ISBN : 978-979-3536-35-7
HARGA        :  RM 30.00

Buku ini bermanfaat bagi kaum Muslimin dalam memelihara keimanan dan ibadahnya dari sihir dengan segala bentuknya, Sihir termasuk dosa terbesar yang dapat membinasakan, bahkan perbuatan keji ini masuk dalam ketegori pembatalan keislaman, sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam banyak firman Allah dan hadits-hadits yang shahih. Namun pada kenyataannya, kita melihat praktik sihir telah merajalelanya di kalangan masyarakat, serta banyak orang yang mudah mendatangi tukang sihir dengan berbagai cara dan tujuan.Taubat Surga Pertama Anda

Harga setiap unit (piece): RM50.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini


  Penulis : Syaikh Muhammad bin Ibrahim al- Hamd
Kod Katalog :  TBIN1040
Kod ISBN : 978-979-3536-83-5
HARGA        :  RM 50.00

"Setiap anak Adam berbuat kesalahan dan sebaik-baik orang yang sering berbuat kesalahan adalah paling sering bertaubat". Demikianlah redaksi sabda Rasulullah yang telah diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Hadits ini mengisyaratkan makna bahwasanya salah satu di antara tabiat manusia ialah sering berbuat kesalahan dan itu sesuai dengan realiti yang ada. Betapa banyak manusia yang sering melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah siang dan malam, tanpa terkecuali kita. 
Buku yang ada di hadapan anda ini akan memberikan motivasi kepada anda untuk bertaubat adn menjelaskan kepada anda dosa-dosa apa sahaja yang harus anda taubati.Meneladani Shaum Rasul

Harga setiap unit (piece): RM20.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini

Penulis : Syaikh Salim bin 'Ied al- Hilali & Syaikh 'Ali Hasan 'Ali '
Kod Katalog :  TBIN1041
Kod ISBN : 978-979-3536-00-4
HARGA        :  RM 20.00

 Ramadhan adalah bulan yang Allah muliakan daripada bulan-bulan lainnya. Banyak keutamaan yang Dia berikan kepada siapa sahaja yang mahu beribadah kepada-Nya pada bulan tersebut. Namun, tidak sedikit kaum Muslimin yang keliru dalam menyambut bulan ini, yakni dengan cara mengerjakan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah dan para Sahabatnya. Oleh kerana itu, meluruskan beberapa kekeliruan yang terjadi di kalangan kaum muslimin, khususnya di Indonesia, alhamdulillaah, dengan izin-Nya kami dapat menerbitkan buku yang khususnya membahas puasa Ramadhan dengan judul Meneladani Shaum Rasulullah. Buku ini kami terjemahkan dari kitab Shifatu Shaumin Nabi SAW fii Ramadhaan karya Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali dan Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid. Sesuai dengan judulnya, buku ini mengajak ummat Islam untuk meneladani Rasulullah SAW dalam menyambut bulan Ramadhan. Penyebab Rusaknya Amal

Harga setiap unit (piece): RM8.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini

Penulis : Syaikh Salim bin 'Ied al- Hilali 
Kod Katalog :  TBIN1042
Kod ISBN : 978-979-3536-41-1
HARGA        :  RM 8.00

Buku ini berisi penjelasan bagaimana para Salafush Shalih merasa takut jika amalan-amalan mereka batal tanpa terasa, dan bagaimana mereka menyikapinya. Sesungguhnya  kebahagiaan abadi seorang hamba adalah ia berada dalam Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan ini tidak bisa dicapai kecuali dengan beribadah kepada Allah di atas ilmu. Ibadah dalam Islam tidak bisa diterima kecuali memenuhi dua syarat, iaitu ikhlas hanya kepada Allah dan ittiba' (mengikuti contoh dari Rasulullah). Sehingga, tanpa dipenuhinya dua syarat ini, maka ibadah seorang Muslimin sia-sia dan tertolak.Manhaj Aqidah Imam Asy - Syafi'i

Harga setiap unit (piece): RM95.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini

Penulis : Dr. Muhammad bin A.W. al- 'Aqil
Kod Katalog :  TBIN1045
Kod ISBN : 9793536225
HARGA        :  RM 95.00

Buku ini sangat penting untuk dimiliki dan dibaca oleh kaum Muslimin, baik dia seorang khatib dan juru dakwah ataupun para penuntut ilmu dan orang awam, terlebih lagi di negeri kita yang mayoritas adalah Syafi'i. Masalah 'aqidah merupakan dasar dan pondasi bagi agama seseorang, ia menjadi landasan setiap amal yang dilakukannya, dan ia juga menjadi penentu bagi kehidupan manusia.
Buku yang ada di hadapan anda ini adalah buku yang sangat baik dan berharga, yang mengupas manhaj (metode) ber'aqidah seorang imam besar yang diikuti oleh jutaan orang diseluruh penjuru dunia dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jama'ah, yaitu Imam asy-Syafi'i. Beliau juga dikenal sebagai pembela sunnah Nabi dan salah satu imam madzhab yang empat.Panduan Praktis Hukum Waris

Harga setiap unit (piece): RM40.00

Hantar sebarang persoalan tentang produk ini


Penulis : Muhammad bin Shalih al- 'Utsaimin 
Kod Katalog :  TBIN1046
Kod ISBN : 9793956550
HARGA :  RM 40.00

 Seringkali harta warisan menjadi pemicu terjadinya pertengkaran, perpecahan, terputusnya tali silaturrahimi, bahkan pertumpahan darah dalam sebuah keluarga. Hal ini kerana, kezaliman dan ketidak adilan di dalam pembahagiannya. Terkadang seseorang berwasiat bahwa sepeninggalnya seluruh hartanya diwarisikan kepada salah seorang anaknya sahaja, atau seluruh anaknya, namun dengan porsi yang ditentukan semaunya. Atau dikuasai secara paksa oleh sebagian keluarganya sehingga sebagian keluarganya yang lain tidak mendapat apa-apa. Kerananya perkara yang satu ini mendapat perhatian lebih di dalam Islam. 
Jika pada umumnya al-Quran menjelaskan syari'at secara global, sedang rinciannya lebih banyak diatur oleh Sunnah Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, namun untuk urusan waris, hingga penghalang waris. Maka , sudah seharusnya kita mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah waris ini agar kita tidak melakukan kesalahan di dalamnya.
Buku ini meskipun dari segi ukurannya tergolong kecil, namun seluruh permasalahan waris dan solusinya dapat anda temukan di dalamnya dengan mudah. 


Kubur Yang Menanti

Harga setiap unit (piece): RM20.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini
Penulis : Asyraf bin 'Abdirrahim
Kod Buku : TBIN1047
Kod ISBN : 9789793956046
Harga : RM20.00

 Kubur merupakan sesuatu yang nescaya. Setiap manusia pasti akan mengalami kehidupan di dalamnya. Kubur merupakan awal persinggahan dari kehidupan akhirat yang panjang dan kekal tak berkesudahan. Dan merupakan ujian pertama bagi manusia pasca kematianny. Cobalah renungkan, bahwa anda suatu saat akan mati. Kemudian anda dimandikan, dikafani, dishalatkan dan akhirnya diantar oleh keluarga, kerabat dan sahabat anda ke pemakaman. Disana anda dimasukkan ke liang yang sempit, lalu perlahan tapi pasti mereka mulai menimbun tubuh anda dengan tanah hingga kubur anda tertutup rapat. Setelah itu satu persatu mereka meninggalkan anda. Dan tinggallah anda seorang diri yang berteman gelap dan sepi.
Ad-Daa'Wa Ad-Dawaa'

Harga setiap unit (piece): RM90.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini
Penulis : Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah
Kod Buku : TBIN1051
Kod ISBN : 978602806224
Harga : RM90.00

 Ad-Daa'wa ad-Dawaa' adalah sebuah karya besar dan fenomenal di bidang akhlak, tarbiyah, dan tazkiyatunnufus. Penulisnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, adalah seorang ulama tersohor dan penulis buku berbobot yang hidup pada abad ke-8 H. Buku ini berbicara panjang lebar serta sempurna di berbagai masalah tarbiyah dan tazkiyatunnufus, mulai dari pentingnya do'a bagi seorang hamba serta hubungan do'a dengan takdir. Berbicara tentang macam-macam maksiat dan bahaynya bagi pelakunya, juga dosa-dosa dan pengaruh negatifnya secara langsung di dunia. Berbicara pula tentang hukuman Allah terhadap hamba-Nya baik itu hukuman syar'i maupun qadari, qalbi maupun badani, duniawi maupun ukhrawi. Berbicara mengenai syirik dan macam-macamnya dalam ibadah, perbuatan,perkataan,kehendak,dan niat,serta syiriknya agama Nasrani, juga syirik dalam wasilah dan syafaat. 
Anda akan dibuat terpesona oleh uraian-uraian penulis yang sangat dalam dan kuat, halaman demi halaman. Anda pun akan terpuaskan dari dahaga ilmu yang bermanfaat. Maka janganlah anda lewatkan untuk segera memiliki buku ini dan menelaahnya.


                     Page 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10


Syafie Abdullah seorang agen penjual buku,majalah serta pelbagai produk keluaran stormreaders yang bertauliah dan sah.Kesemua buku dan majalah ini adalah hasil tulisan penulis-penulis yang terkenal dan tidak asing lagi di Malaysia.Antaranya ialah Dato'Dr Fadzilah Kamsah,Dato'Abu Hassan Din Al-Hafiz,Dr.HM.Tuah Iskandar,Ustazah Siti Norbahyah Bte Mahmood serta banyak lagi.Sila layari E_store kami di http://www.stormreaders.net/nSelType=N/nANP=/nSearch=/syafie

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...