07 October 2011

Buku Bimbingan Rohani 5

Buku Keluaran Indonesia


Doa & Wirid (H/C)

Harga setiap unit (piece): RM35.00

Hantar sebarang persoalan tentang produk ini
Penulis : Yazid Bin Abdul Qadir Jawas
Kod Buku  : TBIN1001
Kod ISBN : 978-979-3536-18-7
Harga :  RM35.00

 Setiap orang pasti membutuhkan do’a, baik untuk menolak sesuatu yang tidak disukai, ataupun mendatangkan sesuatu yang disenangi. Pada hakikatnya kualitas do’a tergantung kepada bacaan do’a itu sendiri, kesungguhan, serta keikhlasan orang yang mengucapkannya, juga tidak adanya penghalang yang menyebabkan do’a itu tertolak. Sebuah do’a akan dimakbulkan apabila dilakukan degan tata cara yang benar, di waktu waktu yang tepat, dan tentu  saja apabila bersumber dari al Quran dan as Sunnah.
Buku ini akan menunjukkan anda kepada tata cara dan bentuk bentuk do’a yang sesuai dengan al Quran dan as Sunnah, inilah kelebihan buku yang ada ditangan pembaca, tinggal bagaimana anda mengamalkannya.

Dzikir Pagi & Petang

Harga setiap unit (piece): RM6.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini

Penulis : Yazid Bin Abdul Qadir Jawas

Kod Buku : TBIN1002
Kod ISBN : 978-979-3536-32-3
Harga : RM6.00


 Allah memerintahkan kita untuk banyak berdzikir ketika pagi dan petang. Demikian pula ketika selesai shalat Fardhu, kita juga disyari’atkan untuk berdzikir kepada-Nya juga. Lalu bagaimanakah dan apa saja dzikir dzkir yang telah diajarkan oleh Rasulullah s.a.w.? Oleh kerana itu, kami menerbitkan sebuah buku yang berjudul “Dzikir Pagi Petang dan Setelah Shalat Fardhu Menurut al Quran dan as Sunnah yang Shahih” yang disusun oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Buku ini disusun dengan cara sistematis dan mudah dihafal oleh sesiapa saja, baik muda mahupun tua.
 Dzikir dzikir yang dicantumkan di dalam buku ini bersumber dari Rasulullah s.a.w. kerana disebut di dalam kitab hadits yang shahih. Jika diamalkan sungguh bermanfaat kerana selain berdzikir kepada Allah s.w.t. Anda juga turut menghidupkan sunnah Rasulullah s.a.w. dalam berdzikir di saat pagi, petang, dan sesudah shalat fardhu.Ensiklopedi Adab Islam 1

Harga setiap unit (piece): RM85.00

Hantar sebarang persoalan tentang produk ini

Penulis : Abdul Aziz Bin Fathi Al-Sayyid Nada
Kod Buku : TBIN1003
Kod ISBN : 978-979-3536-87-3
Harga : RM85.00

 Seluruh syari’at Islam, baik yang hukumnya wajib, sunnah,mustahab, mahupun mubah; baik yang berhubung secara vertical, antara hamba dengan Penciptanya, mahupun secara horizontal, antara sesame hamba, berfungsi untuk menjaga hubungan baik dengan Pencipta dan dengan sesame mereka secara beradab. Apabila seorang hamba telah memberikan hak hak dan melaksanakan kewajiban kewajiban kepada Penciptanya dan kepada sesame hamba, bererti dia tergolong hamba yang beradab. Sebaliknya, apabila dia tidak melaksanakan hal hal tersebut, maka dia digolongkan kedalam golongan hamba yang tidak beradab. Semua itu telah diaturkan sedemikian rupa oleh syari’at Islam.
Seorang Muslim yang telah melaksanakan adab adab tersebut sesuai dengan syari’at Islam bererti ia telah beradab dengan adab Islam.
Ensiklopedi Adab Islam 2

Harga setiap unit (piece): RM85.00

Penulis : Abdul Aziz Bin Fathi Al-Sayyid Nada
Kod Buku : TBIN1004
Kod ISBN : 978-979-3536-88-0
Harga : RM85.00

 Rasulullah s.a.w. adalah teladan bagi setiap Muslim dalam beradab Islam. Setiap hari selama 24 jam, beliau selalu menjaga hubungan baik dengan Penciptanya dan dengan sesame hamba. Mulai dari masalah kecil keseharian, seperti tidur, mandi, makan, minum, dan lain lain, hingga yang besar, seperti mengatur negara, berperang, berdamai, dan lain lain; mulai dari urusan ukhrawi ibadah hingga urusan duniawi. Dengan demikian, tampaklah suatu peradaban yang indah, harmonis, demokratis, kekejaman, diskriminasi, terorisme, dan kesan kesan negative lainnya. Yang perlu digaris dalam hal ini ialah bahawa semua itu hanya ada di dalam agama Islam sehngga Islam layak disebut sebagai agama yang beradaban dan penganut penganutnya adalah manusia manusia yang berperadaban tinggi (masyarakat madani).
Lantas, dari manakah kesan terorisme dan teroris didapatkan? Ataukah stigma seperti itu sengaja dipropagandakan oleh musuh musuh Islam untuk memojokkanya? Anda tidak perlu berfikir ulang untuk menemukan jawapan yang tepat atas pertanyaan pertanyaan tersebut setelah membaca buku Ensiklopedia Adab Islam ini. Selamat membaca!Ensiklopedi Larangan Jilid 1-3

Harga setiap unit (piece): RM95.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini
Penulis : Syaikh Salim Al-Hilali
Kod Buku : TBIN1005
Kod ISBN : 978-979-3536-04-0
Harga : RM95.00

Sesungguhnya larangan dalam Islam haruslah dijauhi oleh setiap Muslim yang belum melakukannya dan ditinggalkan oleh yang telah melakukannya. Semua itu dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah dan Rasu-Nya. Meninggalkan larangan juga bererti melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, Nabi s.a.w bersabda:
“Apa yang aku larang pada kalian, maka tinggalkanlah dan apa yang aku perintahkan pada kalian maka laksanakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membuat binasa orang orang sebelum kalian adalah kerana mereka banyak bertanya dan berselisih terhadap Nabi-nabi mereka.” (HR Muslim 1337)
Pada hadits di atas disebutkan bahawa larangan yang ada diperintahkan untuk ditinggalkan. Sehingga meninggalkan larangan bererti melaksanakan perintah. Dalam hadits tersebut juga dapat dibedakan larangan dan perintah. Larangan sifatnya dijauhi dan setiap manusia mampu melakukannya. Sedangkan perintah, terkadang seseorang dapat melakukannya, terkadang tidak. Demikianlah kedudukan larangan di dalam Islam. Sehingga diharapkan kita semua dapat meninggalkannya, khususnya di zaman yang begitu banyak larangan dari Allah dan Rasul-Nya dilanggar begitu saja seperti sekarang ini, baik oleh orang yang tahu tentang larangan itu mahupun tidak.

Ensiklopedi Shalat Jilid 1-3

Harga setiap unit (piece): RM95.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini
Penulis : Dr. Sa'id Ali Bin Wahf Al-Qahthani
Kod Buku : TBIN1008
Kod ISBN : 978-979-3536-73-6
Harga : RM95.00

Kalimat itu…berbunyi “Aqiimush Salaah” yang bererti “tegakkanlah shalat”. Menegakkan shalat tidak sama dengan megerjakan shalat. Dalam displin ilmu syar’i iqaamah (menegakkan) shalat bererti memenuhi syarat syarat, rukun rukun, sunnah sunnah, tata cara, dan adab adabnya secara menyeluruh. Seorang Muslim tidak dapat dikatakan telah menegakkan shalatnya jika tidak memenuhi kriteria iqamah sebagaimana disebutkan di atas. Itulah shalat yang berkualitas, yang berfungsi sebagai ‘Iqamatuddiin’, penegak agama seseorang. Tanpanya, agama seseorang akan runtuh. Itulah shalat yang menjadi tolok ukur kebaikan amal seseorang yang lain. Tanpanya, seluruh amal seseorang akan rosak. Itulah shalat yang istimewa, bukan sebarang shalat, shalatnya orang Mukmin, bukan shalatnya orang munafik.
Itulah shalat yang diterima Allah seluruhnya, bukan dua pertiga, setengahnya, sepertiganya, atau bahkan ditolak seluruhnya. Itulah shalat yang menjadi qurratul ‘ain (penyejuk mata) Rasulullah s.a.w. dalam menjalani aktivitasnya sehari hari. Itulah shalat yang terpenuhi syarat, rukun, dan sunah sunahnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. Bukankah shalat seperti ini yang didambakan oleh setiap Muslim? Shalat yang dapat menegakkan agamanya, memperbaiki seluruh amalnya, membedakan antara orang Mukmin dan munafik, serta menjadi qurratul ‘ain-nya? Anda ingin tahu lebih jauh tentangnya? Seperti apakah ia?
Inilah…Ensiklopedia Shalat karya Dr. Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qathani, buku yang mengupas tuntas tentang shalat dan permasalahannya, insyaAllah, akan memberikan jawapan yang memuaskan kepada anda. Selamat membaca.Kumpulan Doa

Harga setiap unit (piece): RM17.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini
Penulis : Yazid Bin Abdul Qadir Jawas
Kod Katalog : TBIN1012
Kod ISBN : 978-979-3536-30-9
Harga : RM17.00

  Suatu do’a dikatakan berkualitas bila do’a yang dipanjatkan tidak menyalahi apa yang Allah s.w.t. telah tetapkan dalam agama ini. Termasuk diantaranya adalah dari mana sumber do’a itu diambil. Do’a yang diambil dari al Quran dan as Sunnah yang shahih merupakan sebaik baik do’a yang dipanjatkan kerana sumbernya terpercaya dan telah dilaksanakan oleh para pendahulu kita yang shahih. Oleh kerana itu, kami menerbitkan sebuah buku yang berjudul “Kumpulan Do’a dari al-Quran dan as-Sunnah yang Shahih,” yang ditulis oleh Yazid bin  Abdul Qadir Jawas secara sistematis  dan dilengkapi dengan beberapa pembahasan yang sangat bermanfaat bagi kaum Muslim.Didalam buku ini anda akan mendapatkan do’a do’a seputar permasalahan yang anda hadapi di dalam kehidupan sehari hari, seperti do’a memohon ampunan, do’a berlindung dari api neraka, do’a berkaitan dengan tidur, do’a makan, dan sebagainya. Semua do’a tersebut sangatlah bermanfaat untuk anda hafalkan dan amalkan. Mudah mudahan dengan pengamalan do’a tersebut, baik disaat berdiri, duduk mahupun tidur, maka anda dapat digolongkan kepada orang orang yang senang disisi kepada Allah s.w.t.Pesan-pesan Akhir Rasulullah S.A.W

Harga setiap unit (piece): RM6.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini

Penulis : Syaikh Hussain bin Audah al- Awayisyah
Kod Katalog :  TBIN1013
Kod ISBN : 978-979-3536-96-5
HARGA        :  RM 6.00

 Dari al ‘Irbadh bin Sariyah r.a. , dia berkata bahawa (pada suatu hari) Rasulullah s.a.w. memberikan nasihat yang sangat berkesan kepada kami sehingga hati kami terharu dan air mata kami bercucuran. Maka, kami pun menyapanya: “Wahai Rasulullah, sepertinya ini pesan perpisahan. Untuk itu, berilah kami wasiat”. Rasulullah s.a.w. pun bersabda; “Aku mewasiatkan kepada kalian agar selalu mendengar dan taat meskipun yang memimpin kalian seorang budak hitam (Habsyi). Kerana sesunguhnya, siapa yang masih hidup (sepeninggalku) nescaya akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh kerana itu, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafa-ur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Jauhilah pula oleh kalian perkara perkara yang baru (bid’ah) kerana setiap bid’ah itu sesat.” (HR Abu Dawud, at-Tirmizi, dan Ibnu Majah dalam Shahih Sunan mereka).Berdasarkan hadits di atas, solusi yang tepat dan syar’I yang harus dijadikan pedoman bagi ummat Muhammad s.a.w. dalam menyelesaikan masalah pepecahan di kalangan mereka sepeninggal beliau adalah dengan berpegang teguh pada sunnah Rasulullah s.a.w. dan sunnah para Sahabatnya, bukan sunnah yang lainnya.Panduan Wakaf, Hiba dan Wasiat

Harga setiap unit (piece): RM26.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini

Penulis : Syaikh Muhammad bin Shalih al- 'Utsaimin 
Kod Katalog :  TBIN1015
Kod ISBN : 978-979-602-8062-17-6
HARGA        :  RM 26.00

 Tidak banyak buku yang beredar di kalangan ummat Islam yang membicarakan masalah wakaf, hibah, dan wasiat. Padahal masalah tersebut penting untuk diketahui oleh ummat Islam dengan baik. Lebih-lebih akhir-akhir ini, ketika kesadaran ummat Islam mulai bangkit untuk mewakafkan, menghibahkan,serta mewasiatkan sebahagian hartanya di jalan Allah s.w.t. Sebagaimana yang dianjurkan dalam agama. Kali ini, kami menerbitkan sebuah buku syarah karya Syaikh Al-‘Allamah Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin yang mengupas secara tuntas mengenai wakaf, hibah, dan wasiat, serta pernik-pernik detail masalah di seputarnya. Buku yang ada di hadapan anda ini menyuruhkan kepada ummat seluk beluk wakaf, hibah, dan wasiat yang dibutuhkan oleh mereka, disertai contoh-contoh kongkret, sehingga mudah dimengerti dan difahami. Tidak jarang, pada pembahasan masalah tersebut, penulis men-tarjih (menguatkan) salah satu pendapat dalam masalah diperselisihkan para ulama, iaitu berdasarkan apa yang ditunjukkan al-Quran dan as-Sunnah.Di bandingkan dengan buku-buku lainnyayang sejenis, buku ini memiliki bobot yang sudah tidak diragukan lagi. Pertama, dilihat dari sisi penulisnya, dan kedua, terkait dengan materi yang disajikan. Meski buku ini termasuk buku syarah, tetapi justeru disitu letak keunggulannya. Apa yang ditulis tidak sekadar menjelaskan matan, tetapi juga memberikan pengetahuan, memperluaskan dan memperdalam maksudnya. Selamat membaca.               Syarah Aqidah Ahlus Sunnah WJ

Harga setiap unit (piece): RM80.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini

Penulis : Yazid bin Abdul Qadir Jawas
Kod Katalog :  TBIN1016 
Kod ISBN : 978-979-3956-64-6
HARGA        :  RM 80.00

  Allah Ta’ala berfirman : “Pada hari ketika harta dan anak tidak berguna kecuali datang kepada Allah dengan hati yang bersih “. (Q.S. asy-Syu’araa’:88-89). ‘Aqidah yang benar adalah perkara yang amat penting dan kewajiban yang paling besar yang harus diketahui oleh setiap Muslim dan Muslimah. Kerana sesungguhnya sempurna dan tidaknya suatu amal, diterima dan tidaknya, bergantung kepada ‘aqidah yang benat. Kebahagian dunia dan akirat hanya diperoleh oleh orang-orang yang berpegang pada ‘aqidah yang benar ini dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menafikan dan mengurangi kesempurnaan ‘aqidah tersebut. ‘Aqidah yang benar ini dan menjauhkan diri dari hal-hal yang menafikan dan mengurangi kesempurnaan ‘aqidah tersebut. ‘Aqidah yang benar adlah ‘aqidah al-Firqatun Naajiyah (golongan yang selamat), ‘aqidah ath-Thaaifatul Manshuurah (golongan yang dimenangkan Allah), ‘aqidah Salaf, ‘aqidah Ahlul Hadits, Ahlul Sunnah wal Jama’ah.Buku yang ada ditangan pembaca ini adalah Syarah ‘Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Di dalamnya dijelaskan tentang ‘aqidah dan manhaj yang benar dari kitab para ulama terdahulu dengan dalil-dalil yang sahih dari al-Quran dan as-Sunnah, penjelasan para Sahabat, Tabi’in, dan Tabi’ut Tabi’in, serta para ulama yang mengikut jejak mereka yang baik. Penulis berusaha mengambil rujukan yang benar dan ilmiyah dari kitab-kitab rujukan yang telah diakui keotentikannya dalam masalah ‘aqidah oleh para ulama Ahlus Sunnah dari zaman dahulu hingga sekarang. Tujuan penulis adalah agar ‘aqidah dan manhaj ini difahami oleh ummat Islam dengan benar, diyakini seyakin-yakinnya, dan diamalkan dalam kehidupan sehari. Hanya kerana Allah kami memohon semoga risalah ini bermanfaat dan menjadikan upaya ini sebagai  amal shalih semata-mata mengharap ridhaNya.  Surga Neraka dan Penghuninya

Harga setiap unit (piece): RM12.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini

Penulis : Syaikh 'Ali Hasan bin 'Ali al- Halabi al- Atsari
Kod Katalog :  TBIN1017
Kod ISBN : 978-979-3536-67-5
HARGA : RM12.00

 INDAHNYA SYURGA
Pada hari Kiamat nanti akan didatangkan orang yang hidupnya paling sengsara di dunia dari salah seorang penghuni Syurga. Kemudian, dia dicelupkan kedalam Syurga sekali celupan lalu ditanya, “Wahai, anak Adam, apakah kamu pernah hidup sengsara walau hanya sebentar? Apakah kamu pernah mengalami kesulitan walaupun hanya sedikit?” Orang itu menjawab: “Tidak, demi Allah, wahai, Rabbku.” (HR Muslim). Kerana begitu indah dan nikmatnya Syurga, orang itu pun lupa terhadap semua penderitaan yang pernah dideritainya di dunia.
 PEDIHNYA NERAKA
Pada hari Kiamat nanti didatangkan orang yang paling banyak bergelimang kenikmatan dunia dari salah seorang  penghuni Neraka. Lalu dia dicelupkan kedalam Neraka sekali celupan kemudian ditanya, “Wahai anak Adam, apakah kamu pernah hidup bahagia walau hanya sebentar? Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan hidup walau hanya sedikit?” Orang itu menjawab: “Tidak, demi Allah, wahai, Rabbku.” (HR Muslim). Kerana begitu dahsyat dan pedihnya Neraka, orang itu pun lupa terhadap semua kenikmatan yang pernah dinikmatinya di dunia.Adzab & Nikmat Kubur

Harga setiap unit (piece): RM12.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini
Penulis : Syaikh Husain Bin 'Audah Al-'Awayishah
Kod Buku : TBIN1018
Kod ISBN : 978-979-3536-59-0
Harga : RM12.00

 Diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a. bahwasanya seorang perempuan Yahudi masuk menemuinya lalu menyebut adzab kubur dan berkata: “Semoga Allah melindungimu dari adzab kubur.” Setelah itu, “Aisyah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang adzab kubur, kemudian beliau menjawab: “Ya…adzab kubur itu benar adanya.” ‘Aisyah pun menyatakan: “Sejak saat itulah, saya tidak pernah melihat Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat  melainkan beliau pasti meminta perlindungan dari adzab kubur.” (HR Al-Bukhari). Hadits di atas dan masih banyak hadits shahih lainnya menunjukkan bahwa adzab kubur dan nikmatnya benar-benar ada. Untuk mengetahui seluk beluk misteri kematian dan alam kubur secara lebih mendetail dan mendalam, kami menerbitkan sebuah risalah kecil yang berjudul Al-Qabru Adzaabuhu wa na’iimuhu yang diterjemahkan menjadi Adzab dan Nikmat Kubur buah karya Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awayisyah. Buku ini berbicara tentang hal-hal yang terjadi menjelang kematian, hal-hal yang terjadi ketika Malaikat Maut datang, hal-hal yang terjadi setelah roh dicabut, adzab fisik bagi pelaku maksiat dialam kubur, dosa-dosa yang kerananya penghuni kubur disiksa, kehidupan para Nabi di alam barzakh, hal-hal yang menyelamatkan seseorang dari adzab kubur, dan lain-lain. Semoga buku ini dapat menambah ilmu, keimanan, dan keyakinan kita terhadap alam kubur, serta mengingatkan kita akan pedih sehingga kita bisa menjauhinya.Intisari Aqidah

Harga setiap unit (piece): RM30.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini
Penulis : 'Abdullah Bin 'Abdul Hamid Al-Atsari
Kod Buku : TBIN1019
Kod ISBN : 978-979-3536-60-6
Harga : RM30.00

 Dalam sebuah hadits yang sahih Rasulullah s.a.w. pernah bersabda bahawa ummat Islam sepeninggal beliau akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya akan masuk Neraka, kecuali satu. Ciri-ciri golongan itu adalah, Maa ana ‘alaihi wa Ash-haabii (yang mengikuti sunnahku dan sunnah Sahabatku). Kalimat terakhir inilah yang belakangan  memunculkan istilah Ahius Sunnah wal Jama’ah sebagai firqatun naajiyah (kelompok yang selamat) atau thaa-ifah manshuurah (kelompok yang dimenangkan). Lantas, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Ahlus Sunnah wal Jama’ah? Siapakah mereka? Buku yang ada di hadapan saudara ini akan membantu memberikan jawapan yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan diatas dan menambah ilmu kepada saudara berkenaan dengan masalah tersebut. Buku yang kami beri judul Intisari ‘Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah ini merupakan penterjemahan dari kitab Al-wajiiz fii ‘Aqidatis Salafish Shaalih Ahlis Sunnah was’ Jama’ah, karya Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdul Hamid al-Atsari. Buku yang memperoleh kata sambutan dan pujian dari para ulama besar ini membahas tentang masalah ‘aqidah secara lengkap, seperti  definisi ‘aqidah, Ahlus Sunnah wal Jama’ah, salaf , Ahlul Ahwaa’ (pengekor hawa nafsu), bid’ah, ittiba’ (mencontoh Nabi), rukun iman, takfiir (pengkafiran), muwaalah (loyalitis), mu’aadah (permusuhan), karamah  para wali, taat kepada Ulil Amri, kaedah-kaedah dakwah dan lain-lain. Buku ini disajikan secara sistematiis, jelas, dan ringkas sehingga enak dibaca dan mudah difahami.Di samping itu, kami juga melengkapinya dengan takhrij hadits-haditsnya sehingga maklumatnya bisa dipertanggungjawabkan. Shalawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. kepada Keluarga dan seluruh Sahabatnya.Kisah Dajjal

Harga setiap unit (piece): RM26.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini
Penulis : Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani
Kod Buku : TBIN1020
Kod Katalog : 978-979-3536-38-5
Harga : RM26.00

 Setiap Muslim pasti mengetahui kata Dajjal dan ‘Isa  a.s. Namun persepsi mereka tentang keduanya beraneka ragam. Ada yang mengatakan bahwasanya Dajjal adalah makhluk perkasa seperti manusia. Ada juga  yang mengatakan bahwa dia hanyalah sekadar simbol kekuatan tirani yang jahat dan merusak. Ada pula menolak keberadaan Dajjal kerana hadits-hadits tentangnya merupakan hadits ahad. Bahkan yang aneh, ada sebahagian orang yang mentakwiikan maknanya, padahal mereka mengingkari keshahihan haditsnya. Begitu pula halnya dengan ‘Isa a.s. yang disinyalir akan turun di akhir zaman nanti. Ironisnya, pemahaman yang terakhir ini diyakini dan difatwakan oleh orang-orang  yang diulama sebahagian ummat sehingga fatwanya boleh menyesatkan. Lantas, siapakah Dajjal dan ‘Isa a.s. yang sebenarnya? Apakah dia makhluk seperti manusia ataukah sekadar symbol belaka? Benarkah hadits-hadits tentang keduanya ahad? Buku yang ada dihadapan pembaca ini akan memberikan jawapan secara tuntas dan memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan di atas. Buku yang termasuk salah satu karya terbaik ahli hadits abad ini, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, memuat seluruh hadits tentang Dajjal dan ‘Isa a.s. yang diriwayatkan oleh tidak kurang dari empat puluh dua Sahabat dari Tabi’in sehingga jumlahnya mencapai darjat mutawatir. Semua riwayat tersebut dinukil dari hampir semua kitab-kitab hadits yang terkenal. Di samping itu, beliau juga men-takhrij hadits-hadits tersebut secara langsung dan mengurutkan kisah-kisahnya sehingga status haditsnya jelas dan kisahnya seronok dibaca. Buku ini wajib dibaca oleh ummat Islam, terutama bagi siapa sahaja yang masih bimbang dan ragu mengenai masalah ini. Semoga bermanfaat dan selamat membaca.
Fatwa-fatwa Haji & Umrah

Harga setiap unit (piece): RM40.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini
Penulis : Muhammad bin 'Abdul 'Aziz al- Musnal
Kod Buku : TBIN1021
Kod ISBN : 978-979-3536-94-1
Harga : RM40.00

 Risalah ini berisi  Kumpulan Fatwa tentang pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang dihimpun dari tiga tokoh yang tidak asing lagi di dunia Islam, iaitu Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, dan Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman al-Jibrin. Selain itu, juga dihimpun dari Dewan Ulama Besar dan Komite Tetap untuk Fatwa Saudi Arabia. Para ulama tersebut telah berupaya semaksimal mungkin dalam memaparkan sejumlah manasik berdasarkan dalil-dalil yang shahih. Di dalam risalah ini terdapat pelajaran manasik yang diperkaya oleh beberapa penjelasan dan telaah berbagai masalah Haji, Umrah, dan Ziarah ke Masjid Nabawi, serta yang lainnya, secara ringkas dan padat, seraya menitikberatkan pada hal-hal yang didukung oleh Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya s.a.w. Metode penulisan yang disusun sedemikian rupa itu tidak lain untuk kepentingan ummat Islam.Seyogiannya ummat Islam yang hendak menunaikan ibadah haji, umrah, dan berziarah ke Masjid Nabawi mengetahui dan memahami keutamaan dan adab-adab ibadah yang mulia tersebut, sebagaimana diterangkan pada risalah ini dengan bahasa yang mudah difahami sehingga mudah untuk dijadikan referensi. Akhirnya, semoga risalah ini dapat menjadi bagian dari kajian dan rujukan yang bermanfaat bagi kita semua.
Wabillahit Taufiiq.Panduan Praktis Haji & Umrah

Harga setiap unit (piece): RM12.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini

Penulis : Syaikh 'ali bin Hasan bin 'ali al- halabi al- atsari
Kod Katalog :  TBIN1022
Kod ISBN : 978-979-3536-92-7
HARGA        :  RM 12.00

 Sering kali kaum Muslimin, khususnya di Indonesia, mengeluhkan minimnya buku-buku referensi atau sumber-sumber rujukan mengenai tatacara perlaksanaan haji dan umrah yang praktis. Akibatnya, meskipun telah banyak membaca buku-buku seputar haji dan umrah, mereka masih kesulitan memahaminya kerana pada umumnya, buku-buku tersebut hanya memaparkan teori dan penjabaran. Bagi mereka yang sudah berpengalaman, tentu sahaja mengerjakan manasik haji dan umrah bukan lagi menjadi masalah. Berbeda halnya denagn para jemaah yang sama sekali belum pernah menunaikan ibadah yang mulia ini. Demikian pula bagi mereka yang telah berhaji, namun masih belum menunaikan sesuai dengan apa yang dituntutkan Allah s.w.t dan Rasul-Nya s.a.w. Buku panduan Praktis Manasik Haji dan Umrah yang sekarang berada di hadapan pembaca ini dapat terbit di antaranya kerana dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat tersebut. Intinya, buku ini ingin membantu para jemaah haji dan umrah untuk mengetahui manasik tidak hanya secara teoritis, tetapi juga secara praktis. Kerana pada hakikatnya, ibadah haji dan umrah, selain menuntut pemahaman yang benar, juga memerlukan panduan praktis sehingga mempermudahkan para jemaah dalam pelaksanaan nanti.Nilai lebih dari buku ini, di samping adanya penjelasan dan penyebaran, terletak pada hadirnya gambar-gambar yang tentunya akan lebih memperjelas uraian yang diterangkap. Cara ini sekaligus semakin memudahkan para jemaah untuk memahami ibadah haji dan umrah dengan benar, yakni yang sesuai dengan petunjuk Allah s.w.t. dan Rasul-Nya s.a.w.Manasik Umrah & Doa

Harga setiap unit (piece): RM12.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini

Penulis : Mubarak bin Mahfudh Bamuallim Lc.        
Kod Katalog :  TBIN1023
Kod ISBN : 978-979-3536-95-8
HARGA        :  RM 12.00

 Inilah buku saku berjudul Manasik Umrah dan Doa yang disusun sedemikian rupa oleh penulisnya agar dapat dijadikan panduan dalam berumrah, sekaligus menjadikan rujukan bagi setiap jamaah umrah manakala menghadapi masalah dalam pelaksanaan ibadah umrahnya. Buku ini sengaja disusun dengan bahasa ringkas dan singkat agar mudah dibaca dan difahami. Buku ini pun dikemas dalam bentuk saku supaya mudah dibawa kemana-mana sehingga tidak membuntuhkan lagi tas untuk membawanya. Meskinpun kecil, buku ini cukup banyak memuatkan maklumat dan ilmu. Selain menjelaskan petunjuk-petunjuk praktis manasik umrah, buku ini juga dilengkapi dengan doa-doa dari al-Quran dan as-Sunnah yang sangat dibuntuhkan oleh kaum Muslimin. Semoga bermanfaat.Hari Kiamat sudah Dekat

Harga setiap unit (piece): RM55.00
Hantar sebarang persoalan tentang produk ini


Penulis        :  Dr. Yusuf Bin ‘Abdullah Bin Yusuf al-Wabil
Kod Katalog :  TBIN1026
Kod ISBN     :  978-979-3956-53-4
HARGA        :  RM55.00

Buku ini menghuraikan segala tanda (besar dan kecil) hari kiamat serta persediaan-persediaan yang telah dicadangkan oleh Nabi Muhammad s.a.w dalam menghadapi hari-hari tersebut. Segala peristiwa disampaikan dalam bentuk penceritaan yang sangat menarik sehingga pembaca seakan-akan berada di tempat kejadian menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung.
                    Page 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10Syafie Abdullah seorang agen penjual buku,majalah serta pelbagai produk keluaran stormreaders yang bertauliah dan sah.Kesemua buku dan majalah ini adalah hasil tulisan penulis-penulis yang terkenal dan tidak asing lagi di Malaysia.Antaranya ialah Dato'Dr Fadzilah Kamsah,Dato'Abu Hassan Din Al-Hafiz,Dr.HM.Tuah Iskandar,Ustazah Siti Norbahyah Bte Mahmood serta banyak lagi.Sila layari E-store kami di http://www.stormreaders.net/nSelType=N/nANP=/nSearch=/syafie

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...