13 September 2011

Matan al-Jurrumiyyah

Kitab ini adalah sebagai khidmat kepada Matan al-Ajurrumiyyah, sebuah kitab yang masyhur di seluruh pelosok dunia Islam. Ia telah dikarang oleh al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad al-Sunhaji yang dikenali dengan jolokan Ibn Ajurrum rahimahullah Taala. Beliau dilahirkan pada tahun 67H dan meninggal pada tahun 723H. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang amat luas. Antara keistimewaan kitab ini ialah:
  • - Pengukuhan teks-teks matan berpandukan dua buah kitab iaitu Kitab Majmu’ Muhimmati al-Mutun dan Kitab Syarh Mukhtasar Jiddan serta penjelasan perbezaan-perbezaan yang wujud yang disebutkan pada nota kaki kitab.
  • - Teks-teks matan dibariskan dengan sempurna bagi memudahkan bagi para pembaca yang baru belajar
  • - Pembahagian isi kandungan disusun dengan nombor dan huruf agar jelas bagi pembaca.
  • - Pelbagai indeks disediakan pada akhir kitab untuk rujukan, kandungan kitab secara tertib huruf dan kandungan kitab mengikut halaman.

Penulis : Matan Al-Jurrumiyyah
Kod Katalog : TBBK 1013
Kod ISBN : 978-967-388-033-1

Harga : RM5.00           
Syafie Abdullah seorang agen penjual buku,majalah serta pelbagai produk keluaran stormreaders yang bertauliah dan sah.Kesemua buku dan majalah ini adalah hasil tulisan penulis-penulis yang terkenal dan tidak asing lagi di Malaysia.Antaranya ialah Dato'Dr Fadzilah Kamsah,Dato'Abu Hassan Din Al-Hafiz,Dr.HM.Tuah Iskandar,Ustazah Siti Norbahyah Bte Mahmood serta banyak lagi.Sila layari E_store kami di http://www.stormreaders.net/nSelType=N/nANP=/nSearch=/syafie

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...